UWAGA KOMUNIKAT:
Uwaga zła jakość powietrza!!!
Ze względu na jakość powietrza w Poznaniu, w Borówcu i w Kaliszu, określoną według Polskiego Indeksu Jakości Powietrza jako dostateczną
w odniesieniu do pyłu PM10 oraz złą w odniesieniu do pyłu PM2,5 osoby narażone na ryzyko (osoby z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży), które mogą odczuwać skutki zdrowotne powinny unikać wyjść na zewnątrz; pozostała populacja powinna je ograniczyć. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (np.: bieganie, jazda na rowerze).

Print Friendly, PDF & Email