Kierownik PCZK Oborniki –  tel. 61 29 73 128;
Dyżurny PCZK Oborniki –      tel. 61 29 73 148; tel. kom. 722 323 227; e-mail: kryzys@powiatobornicki.pl; oborniki_pzrk@poznan.uw.gov.pl;
Dyżurny PCZK Oborniki  –     tel. 61 29 73 102; e-mail: kryzys@powiatobornicki.pl; oborniki_pzrk@poznan.uw.gov.pl;

Miejscem rozwinięcia i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach jest stała siedziba Starostwa Powiatowego
w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a.

Stałą obsługę PCZK Oborniki zapewniają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach pełniący dyżur w stałej siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach w godz. 7.00 – 15.00 oraz całodobowo w systemie zmianowym, w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożenia wystąpieniem sytuacji mającej znamiona kryzysowe.

Całodobowo, w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne wynikające z organizacji czasu pracy Starostwa Powiatowego w Obornikach dyżury pełnią Dyżurni Operacyjni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach (DO SK KP PSP) w budynku Komendy przy ul. 11 Listopada 16 w Obornikach.
DO SK KP PSP Oborniki – tel. 998; 616 648 800.

Print Friendly, PDF & Email