Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
jako organ pomocniczy starosty w wykonywaniu zadań zarządzania kryzysowego , działa w obecnym kształcie m.in. na podstawie Zarządzenia
Nr 1.15 Starosty Obornickiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście Obornickiemu wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w „Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”;
 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4. Opiniowanie „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”. 

 1. W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
 • Starosta Obornicki – Przewodniczący Zespołu;
 • Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego– Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
 • Członkowie Zespołu:
 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach;
 2. Komendant Powiatowy Policji w Obornikach;
 3. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia;
 4. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach;
 5. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Obornikach;
 6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach;
 7. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Obornikach z s. w Rogoźnie;
 8. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.
  W zależności od rodzaju i rozmiaru zagrożenia w pracach Zespołu powiatowego mogą uczestniczyć wyznaczeni lub zaproszeni przez Przewodniczącego, n/w przedstawiciele służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego oraz społecznych organizacji ratowniczych:

1. Sekretarz Powiatu;
2. Skarbnik Powiatu;
3. Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego;
4. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych;
5. pracownicy PCZK;
6. przedstawiciel KP PSP;
7. przedstawiciel KP Policji;
8. przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
9. przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych;
10. inne osoby (eksperci, specjaliści).

Posiedzenie PZZK_18_12_17

 

Print Friendly, PDF & Email