Daily Archives: 5 stycznia 2018

UWAGA KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW PODLESIA  I TERENÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ KANAŁU KOŃCZAK!
Według informacji przekazanej przez jednego z mieszkańców m. PODLESIE (gm. Oborniki), niebezpiecznie rośnie poziom wody w Kanale Kończak (dopływ Warty). Prosimy o zachowanie ostrożności oraz zgłaszanie informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców tego terenu.
Zdjęcia udostępnione przez Pana Janusza Wolaka.